< sekcia Banskobystrický kraj

Fiľakovo podmienilo zadanie zákazky zamestnaním Rómov

Ilustračné foto Foto: TASR/Roman Hanc

Podľa splnomocnenca vlády pre rómske komunity by sa kritérium zamestnať ľudí evidovaných na úradoch práce malo zaviesť do zákona o verejnom obstarávaní ako povinnosť.

Bratislava 8. októbra (TASR) – Dlhodobo nezamestnaným na Slovensku by pomohlo, keby pri zadávaní verejných zákaziek bolo okrem ceny podmienkou aj ich zamestnanie. Do pilotného projektu, ktorý pred troma rokmi rozbehol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák, sa doteraz dobrovoľne zapojilo 19 obcí, medzi nimi aj mesto Fiľakovo.

"Išli sme do toho dobrovoľne. Snažili sme sa priviesť dodávateľa k tomu, aby pristúpil na tri podmienky, a síce, aby išlo o miestneho obyvateľa, aby to bol človek rómskeho etnika a aby išlo o dlhodobo nezamestnanú osobu, ktorá viac ako šesť mesiacov nepracovala inde ako na nejakých aktivačných prácach alebo obecných službách," priblížil primátor Fiľakova Attila Agócs na brífingu v stredu (7. 10.) v bratislavskom Európskom informačnom centre. V rámci tých kritérií a pre krátkosť času dodávateľ zamestnal dvoch Rómov evidovaných na úrade, avšak zo susednej obce. Primátor to považuje za úspech projektu. Poukázal na južné a východné regióny Slovenska, kde začínajú ľudia na dlhodobú nezamestnanosť rezignovať.

"Dostávajú sa do zúfalstva a prekračujú isté rámce spolužitia s majoritou. Ide o problematické skupiny, ktoré sa radikalizujú. Bol by som veľmi rád, keby sme takýmto nástrojom vedeli spraviť niekoľko krokov k tomu, aby sme týchto ľudí vedeli opätovne včleniť a dostať ich naozaj na trh práce. Nie je to len o individuálnom príbehu toho-ktorého zapojeného človeka, ale aj o spolužití majority s komunitou, ktorá má problémy zamestnať sa," domnieva sa Agócs. Za úspech projektu považuje aj to, že v rámci Slovenska sa podarilo zamestnať 32 Rómov. Na ich výber dávali zamestnávateľom odporúčania komunitní pracovníci v danej lokalite alebo sa zabezpečoval cez terénnu sociálnu prácu. Zamestnávatelia využívali i svoje skúsenosti so zamestnávaním etnika.

Podľa Polláka by sa kritérium zamestnať ľudí evidovaných na úradoch práce malo zaviesť do zákona o verejnom obstarávaní ako povinnosť.

"Nástroj pomôže všetkým dlhodobo nezamestnaným. Čo je však dôležité, pri zamestnaní Rómov sme nepotrebovali žiadne navýšenie finančných prostriedkov. Nepotrebovali sme žiadne peniaze z aktívnej politiky zamestnanosti. Potrebovali sme len, aby obec a mesto uplatnili pri pridelení zákazky sociálny aspekt. Pokojne môže žilinská firma vyhrať zákazku hradenú z verejných zdrojov v Letanovciach. Dôležité však je, aby zamestnala dlhodobo nezamestnaných ľudí z Letanoviec. A v tom spočíva sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní," doplnil Pollák.