< sekcia Prešovský kraj

Levoča asi nestihne zrealizovať druhú etapu obnovy námestia

Na snímke bašta a hradby mesta Levoča. Foto: TASR/Milan Kapusta

Rekonštrukcia mala byť uskutočnená v rámci prvého programovacieho obdobia čerpania prostriedkov z EÚ v rokoch 2007 až 2013, a to malo byť fyzicky ukončené do konca novembra tohto roka.

Levoča 11. júla (TASR) - Historické mesto Levoča, zapísané vo svetovom dedičstve UNESCO, nebude pokračovať v druhej etape rekonštrukcie Námestia Majstra Pavla. Tvrdí to bývalý primátor Levoče a terajší poslanec mestského zastupiteľstva Miroslav Vilkovský. Mesto podľa neho získalo na projekt dotáciu z Európskej únie (EÚ) vo výške približne 1,4 milióna eur a ďalších 600.000 z prostriedkov Ministerstva financií SR. "Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v júni bola poslancom predložená úprava rozpočtu, v ktorom bolo škrtnuté spolufinancovanie projektu vo výške päť percent," uviedol Vilkovský.

Rekonštrukcia mala byť uskutočnená v rámci prvého programovacieho obdobia čerpania prostriedkov z EÚ v rokoch 2007 až 2013, a to malo byť fyzicky ukončené do konca novembra tohto roka. "Dôvodom je neukončené verejné obstarávanie (VO) zo strany mesta Levoča. Vedenie mesta malo uskutočniť VO v zmysle pokynov riadiaceho a kontrolného orgánu, ktorým v tomto prípade bol Prešovský samosprávny kraj. Projekt rekonštrukcie námestia bol naplánovaný na päť etáp, pričom prvé dve mali byť uskutočnené z programovacieho obdobia 2007 až 2013 a ďalšie tri z nového programovacieho obdobia 2014 až 2020. Na základe toho bude musieť mesto vrátiť schválenú dotáciu cca 1,4 milióna eur a nevyčerpanú dotáciu z ministerstva financií vo výške 300.000 eur z roku 2014," upozornil Vilkovský.

Súčasné vedenie mesta Levoča tvrdí, že pôvodné VO na zhotovenie prác, vyhlásené v júni 2014, prebiehalo ešte počas pôsobenia bývalého primátora Levoče. "Z rozhodnutia Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program bolo VO vyhodnotené ako netransparentné a mesto Levoča nebolo oprávnené podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom súťaže na zhotovenie stavebných prác," zdôvodnil marketingový manažér mesta Levoča Kamil Tomčofčík. Zároveň bolo mesto v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vyzvané na vyhlásenie nového VO na zhotoviteľa stavebných prác. Toto VO vyhlásené už súčasným vedením mesta v polovici decembra stále prebieha a nie je ukončené. "Víťaz by mal byť známy ku koncu júla tohto roku. Ukončenie projektu bolo naplánované na koniec júna, rokovaním sa termín podarilo predĺžiť do 31. októbra," objasnil Tomčofčík.

Podľa neho nie je pravda, že mesto Levoča škrtlo v úprave rozpočtu spolufinancovanie projektu vo výške päť percent. Pri úprave rozpočtu sa s využitím týchto prostriedkov počíta na iné investičné aktivity a spolufinancovanie prípadnej realizácie stavebných prác sa bude riešiť zo schváleného úveru.

"Mesto Levoča má eminentný záujem pokračovať v rekonštrukcii námestia, bohužiaľ, pre VO z roku 2014, realizovaného bývalým vedením mesta, ktoré bolo vyhodnotené ako netransparentné, sa dostalo do situácie, kedy termín ukončenia prác v tomto roku pravdepodobne nestihne," uzavrel Tomčofčík.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.