< sekcia Prešovský kraj

Medzilaborce budú tento rok hospodáriť s takmer 8,5 milióna eur

Ilustarčné foto. Foto: deutschebank.ge

Samospráva vyčlenila v rámci kapitálových výdavkov financie na výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu na ulici Zámočníckej v sume takmer 550.000 eur.

Medzilaborce 8. januára (TASR) – Medzilaborce budú v tomto roku hospodáriť s rozpočtom takmer 8,5 milióna eur. Mesto má naplánovaných viacero investícií.

Bežné príjmy rozpočtu, ktorý je spracovaný ako vyrovnaný, predstavujú 6.008.244 eur, kapitálové 1.733.259 eur. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované na 726.634 eur. Bežné výdavky sú vo výške viac ako 5,56 milióna eur, kapitálové predstavujú vyše 2,77 milióna eur. Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované na 133.598 eur. Rozdiel medzi kapitálovými príjmami a výdavkami bude krytý z vlastných príjmov mesta. Patria medzi ne aj dotácie, ktoré Medzilaborciam odklepla vláda na svojom výjazdovom rokovaní. TASR informoval primátor mesta Vladislav Višňovský.

Samospráva vyčlenila v rámci kapitálových výdavkov financie na výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu na ulici Zámočníckej v sume takmer 550.000 eur, ďalšie financie pôjdu na ich technickú vybavenosť. Okrem úverových zdrojov využije mesto aj príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy a výstavby SR. V tejto lokalite by mali v tomto roku dokončiť aj materskú školu (646.114 eur) a objekt komunitného centra (136.972 eur), ktoré boli v prevažnej miere financované z eurofondov. Mesto chce vybudovať tiež multifunkčnú ľadovú plochu v areáli MŠK Spartak za približne 375.000 eur. "V tejto sume je zahrnutá dotácia z Úradu vlády SR, a tiež Prešovského samosprávneho kraja. Investujeme aj vlastné zdroje," vysvetlil Višňovský s tým, že ju plánujú zrealizovať do najbližšej zimy.

Rozpočet cezhraničného projektu Otvárame bránu Karpát predstavuje necelých 270.000 eur. "Ide o slovensko-poľský projekt, z ktorého budeme financovať rekonštrukciu cintorínov z prvej svetovej vojny, zahrnutá je v ňom aj výstavba parkoviska pri takomto pietnom mieste a čiastočná rekonštrukcia autobusovej stanice v Medzilaborciach," priblížil primátor. Na rozšírenie kapacity Materskej školy na Ulici Generála Svobodu o 20 miest je určených vyše 240.000 eur. "Ide o rekonštrukciu jedného pavilónu, ktorý sa kedysi využíval ako detské jasle," spomenul. Na tieto účely získalo mesto dotáciu.

Na rekultiváciu skládky komunálneho odpadu v Krásnom Brode vyčlenili v rozpočte viac ako 80.000 eur. "Máme tam tri kazety. Jedna je už uzatvorená dávno, tá ďalšia, ktorú ideme uzatvárať, sa naplnila v roku 2017, kedy sme skolaudovali a otvorili tretiu kazetu, ktorú aktuálne prevádzkujeme," ozrejmil Višňovský. Na výstavbu multifunkčného ihriska v miestnej časti Vydraň, s realizáciou ktorého sa začalo už vlani na jeseň, je určených takmer 45.000 eur.

Investovať budú aj do kúpy prístrojov pre gastroenterologickú ambulanciu (48.298 eur). "Máme urobené už aj verejné obstarávanie," spomenul primátor. Mesto finančne podporilo doteraz aj pľúcnu, očnú a kardiologickú ambulanciu. Cieľom týchto aktivít je podľa neho zabezpečiť vyššiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov mesta a okolitých obcí. Na dokončenie výstavby výťahu v budove mestského úradu vyčlenili v tomto roku vyše 56.500 eur. "Mal by byť zrealizovaný do konca marca," dodal s tým, že ide o zabezpečenie bezbariérového prístupu pre občanov. Na rekonštrukcie chodníkov, autobusovej zastávky či parkovísk pôjde 37.000 eur.

Medzi menšie investičné akcie, ktoré sa pohybujú v tisícoch eur, patria napr. nákup vozidiel pre technické služby, ale aj mestskú políciu, rekonštrukcia sobášnej miestnosti a domu smútku. Financie pôjdu okrem iného aj na kamerový systém či stojiská na kontajnery, ale aj detské ihrisko na Ulici Kapitána Nálepku.