< sekcia Prešovský kraj

Poprad chce z lesov vytvoriť lokalitu pre prímestskú rekreáciu

Ilustračné foto Foto: TASR/Adriána Antošková

Predmetom zákazky je podľa hovorcu mesta Poprad Mariána Galajdu vypracovanie komplexného riešenia územia a zosúladenie jednotlivých požiadaviek a ich vzájomných väzieb.

Poprad 16. júla (TASR) - Mesto Poprad vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk na vypracovanie urbanisticko–krajinárskej štúdie pre mestské rekreačné lesy. Predmetom zákazky je podľa hovorcu mesta Poprad Mariána Galajdu vypracovanie komplexného riešenia územia a zosúladenie jednotlivých požiadaviek a ich vzájomných väzieb. "Urbanisticko–krajinárska štúdia bude slúžiť ako podklad pre zapracovanie do územného plánu mesta Poprad,“ uviedol hovorca.

Hlavnou víziou rozvoja je vytvoriť atraktívnu lokalitu pre prímestskú rekreáciu a vytvorenie turistického centra s minimálne regionálnym významom, ktoré svojím riešením ponúkne širokú škálu služieb zameraných na prezentáciu hodnôt územia. „Kvetnica patrí medzi veľmi zaujímavé a malebné lokality nášho regiónu a z tohto dôvodu je záujem o rôzne investície v tomto území. Pre zhodnotenie kvalít územia je potrebný komplexný prístup k riešeniu tejto lokality a jednotlivé investície musia prispieť k celkovému zveľadeniu územia,“ konštatoval primátor Popradu Jozef Švagerko.

Vzhľadom na pripravovanú aktualizáciu územného plánu mesto Poprad pristúpilo k obstaraniu komplexnej urbanisticko-krajinárskej štúdie. Verejné obstarávanie na spracovanie urbanisticko-krajinárskej súťaže Mestské rekreačné lesy má za cieľ vybrať spracovateľa na základe inovatívneho a komplexného náčrtu riešenia územia. „Medzi hlavné okruhy problémov patrí priestorové usporiadanie a vzájomné väzby medzi rôznymi druhmi využitia územia s premietnutím celkovej vízie regionálneho centra cestovného ruchu a zóny prímestskej rekreácie,“ doplnil Galajda. 

Štúdia bude podkladom pre zapracovanie do územného plánu mesta. Súťažné podklady je možné prevziať si osobne na Mestskom úrade v Poprade alebo si ich vyžiadať na adrese marek.michalko@msupoprad.sk.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.