< sekcia Slovensko

Bývalého ministra L. Szigetiho definitívne oslobodili spod obžaloby

László Szigeti Foto: TASR/Štefan Puškáš

KS dnes rozhodoval o odvolaní prokurátora voči rozsudku Okresného súdu (OS) Bratislava III, ktorý v decembri minulého roka taktiež Szigetiho spod obžaloby oslobodil.

Bratislava 14. septembra (TASR) – Krajský súd (KS) v Bratislave dnes definitívne oslobodil bývalého ministra školstva Lászloá Szigetiho spod obžaloby z trestného činu subvenčného podvodu. Jeho rozhodnutie je právoplatné.

„Ja si myslím, že rozhodnutie je spravodlivé,“ reagoval exminister. Dotácia podľa neho išla štandardnou cestou a on nemohol niesť zodpovednosť za to, že bola použitá na iný účel.

KS dnes rozhodoval o odvolaní prokurátora voči rozsudku Okresného súdu (OS) Bratislava III, ktorý v decembri minulého roka taktiež Szigetiho spod obžaloby oslobodil. Súd vtedy okrem iného skonštatoval, že skutok sa stal, ale nespáchal ho obžalovaný.

„Odvolanie Krajskej prokuratúry Bratislava sa zamieta,“ povedala dnes predsedníčka senátu KS v Bratislave.

Uviedla, že okresný súd vykonal v tejto veci rozsiahle dokazovanie. Konanie vtedajšieho ministra však podľa KS nebolo úplne v súlade splatnými vyhláškami. Trestný čin však nespáchal.

„Nebol produkovaný žiaden priamy ani nepriamy dôkaz, že vedel o použití prostriedkov starostom na iný účel,“ skonštatovala okrem iného predsedníčka senátu.

László Sz. počas celého procesu svoju vinu odmietal.

Podľa obžaloby v prepočte 116.178 eur z rezortného rozpočtu určených na riešenie havarijného stavu školskej telocvične v obci Zemianska Olča malo smerovať v rozpore s predpismi do prestavby sály súkromnej spoločnosti. Politikovi, ktorý to mal umožniť, hrozilo pôvodne päť- až 12-ročné väzenie.

Exminister sa podľa prokuratúry dohodol s vtedajším starostom obce, prijal od neho v marci 2006 poštou žiadosť o dotáciu, nedal ju zaevidovať do elektronického systému ministerstva a rozhodol o pridelení dotácie, aj keď vedel, že obec nespĺňa podmienky.


Výberová chronológia súdneho procesu s bývalým ministrom školstva L. Szigetim5. októbra 2014 – Okresný súd Bratislava III vytýčil pojednávanie s bývalým ministrom školstva Lászlóom Sz. na 10. októbra 2014.

10. októbra 2014 – Na Okresnom súde Bratislava III sa malo začať verejné zasadnutie pre obžalobu, ktorú na Lászlóa Sz. podala prokuratúra. Obhajcovia Lászlóa Sz. ešte pred verejným zasadnutím namietali procesný postup v trestnom konaní. Podľa nich neboli splnené podmienky pri oboznamovaní sa so spisovým materiálom. Na súd preto na verejné zasadnutie predvolali policajného vyšetrovateľa, no ten svoju neúčasť ospravedlnil pre už dlho naplávanú dovolenku. Verejné zasadnutie odročili na koniec októbra.

31. októbra 2014 - Okresný súd Bratislava III odmietol obžalobu na bývalého ministra školstva Lászlóa Sz. Zistil totiž viaceré porušenia práva obvineného na obhajobu v prípravnom konaní. Spisový materiál bol okrem iného nesprávne očíslovaný a dokonca v ňom mali chýbať aj listiny z ministerstva školstva.

február 2015 – Exminister školstva László Sz. sa predsa len postaví pred bratislavský okresný súd. Politik je podľa polície a prokuratúry zodpovedný za to, že dotácia z ministerstva školstva na opravu telocvične bola v čase, keď bol šéfom rezortu, použitá na opravu sály súkromnej firmy. Okresný súd Bratislava III už raz obžalobu na exministra školstva odmietol. Prokurátor však podal voči rozhodnutiu okresného súdu sťažnosť, o ktorej rozhodol bratislavský krajský súd.

14. mája 2015 – Bývalý minister školstva László Sz. sa postavil pred súd. Verejné pojednávanie v kauze zneužitia štátnej dotácie pre obec Zemianska Olča sa začalo na Okresnom súde Bratislava III. V rámci výsluchu politik prečítal dlhé vyhlásenie, počas toho sa na okamih rozplakal. Zdôraznil, že konal v záujme pomôcť obci, ktorá mala v havarijnom stave telocvičňu, o čom sa predtým osobne presvedčil. Vylúčil svoju zodpovednosť za postup ministerstva, ktorý viedol k tomu, že štátne financie boli použité na zveľadenie súkromného majetku. Splnenie zákonných podmienok mali podľa neho odkontrolovať jeho podriadení na ministerstve – generálna riaditeľka sekcie financovania a rozpočtu Eva Bizoňová a riaditeľ odboru kapitálových výdavkov Jozef Kosár. Tí na súde uviedli, že nemali čo posudzovať, pretože žiadosť o dotáciu nedostali do rúk. Kosár i Bizoňová zhodne vypovedali, že pokyn na zaradenie Zemianskej Olče do excelovskej tabuľky úspešných žiadateľov vydal vtedajší minister. László Sz. to poprel. Podľa jeho slov sa iba opýtal Kosára, prečo obec v tabuľke nefiguruje. Vo finálnej verzii, ktorú podpísal, už bola zaradená. Úradníčka si dnes na súde žiadosť prezrela a povedala, že Zemianska Oľča by na jej základe dotáciu nezískala. Nespĺňala podľa nej potrebné náležitosti.

25. augusta 2015 – Výsluchom ôsmich svedkov na Okresnom súde Bratislava III pokračovalo hlavné pojednávanie s bývalým ministrom školstva Lászlóom Sz. v prípade štátnej dotácie pre obec Zemianska Olča. Pred súdom vypovedali vtedajšie zamestnankyne kancelárie ministra či sekretariátu. Pracovníčky, ktoré sa vedeli k evidencii pošty vyjadriť, tvrdili, že došlá pošta sa evidovala elektronicky a nespomínali si na príklad, že by nejaká pošta nebola zaevidovaná. Jedna zo svedkýň však naznačila, že nemožno úplne vylúčiť zlyhanie ľudského faktora. Obžalovaný exminister stále tvrdil, že celá žiadosť o dotáciu išla štandardnou cestou. Žiadna zo svedkýň to však nepotvrdila. Súd odročil pojednávanie na 3. decembra tohto roka.

3. decembra 2015 – Na Okresnom súde Bratislava III boli ukončené výsluchy svedkov. Pred súdom vypovedali riaditelia dvoch základných škôl v Zemianskej Olči. Potvrdili, že už nebohý starosta s nimi zámer upraviť niekdajšiu kultúrnu sálu na telocvičňu bližšie nekonzultoval. Riaditeľka akciovej spoločnosti Megart Margita Kurová priblížila, že s ponukou na prenajatie dlhšie nevyužívanej sály prišiel za ňou osobne starosta Ladislav Komjáti. Nájomnú zmluvu na 30 rokov podpísala s podmienkou, že do konca roku 2006 bude sála prestavaná a daná do používania. To sa aj stalo.

21. apríla 2016 – Čítaním listinných dôkazov pokračoval na Okresnom súde Bratislava III proces s bývalým ministrom školstva Lászlóom Sz. Sudkyňa pojednávanie odročila na 18. augusta. Na tento termín si majú obe strany prichystať záverečné reči.

18. augusta 2016 - Pojednávanie odročili na november, sudkyňu Okresného súdu Bratislava III Ivetu Halvoňovú pichla do oka osa. Nemohla ho preto absolvovať.

25. novembra 2016 – Na Okresnom súde Bratislava III čítali listinné dôkazy a odzneli záverečné reči. Podľa prokurátorky bola vina obžalovaného preukázaná napriek skutočnosti, že spáchanie skutku poprel. Okrem iného sa oprela o výpovede svedkov, ktorí podľa nej potvrdili, že žiadosť o dotáciu neprešla riadnym schvaľovacím procesom. Obžalovanému navrhla uložiť trest v zmysle príslušnej trestnej sadzby Trestného zákona.

1. decembra 2016 – Okresný súd Bratislava III oslobodil bývalého ministra školstva Lászlóa Sz., ktorý bol obžalovaný zo zločinu subvenčného podvodu v roku 2006. Rozsudok ešte nie je právoplatný, odvolanie podala prokurátorka, v procese bude teraz rozhodovať Krajský súd v Bratislave. Vo veci bolo vykonané rozsiahle dokazovanie. Súd dospel k záveru, že skutok sa stal, ale nespáchal ho obžalovaný. Podľa názoru súdu sa žiadnym dôkazom nepreukázalo, že minister mal vedomosť o tom, že dotácia poskytnutá na rekonštrukciu telocvične v obci Zemianska Olča, bola využitá iným spôsobom, ako bola pôvodne schválená. Sudkyňa taktiež upozornila, že predložený spisový materiál nebol kompletný, v listinných dôkazoch chýbali niektoré prílohy, ktoré sa stratili. László Sz. počas celého procesu svoju vinu odmietal.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.