< sekcia Slovensko

Financovanie politických strán a kampane by sa malo upraviť

NR SR, archívna snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Politické strany by počas jedného volebného obdobia do NR SR mohli podľa návrhu prijať v súhrne najviac 3.500.000 eur z darov, iných bezodplatných plnení, pôžičiek a úverov.

Bratislava 26. júna (TASR) - Finančné limity pre politické strany, zmena financovania volebnej kampane, úprava pokút a zrušenie tretích strán v kampani. To sú zmeny, ktoré má priniesť novela zákona o volebnej kampani z dielne koalície. Národná rada (NR) SR o nej rokuje v zrýchlenom režime a v stredu večer ju posunula do druhého čítania. Hlasovaním o návrhu novely poslanci ukončili siedmy deň 46. schôdze Národnej rady SR.

Politické strany by počas jedného volebného obdobia do NR SR mohli podľa návrhu prijať v súhrne najviac 3.500.000 eur z darov, iných bezodplatných plnení, pôžičiek a úverov. "Zavedením tohto limitu sa zabezpečí väčšia transparentnosť vo financovaní politických strán. Tiež sa zabráni neúmernému 'predvolebnému' predlžovaniu politických strán, ktoré sa spoliehajú na svoj volebný úspech a následné príjmy zo štátneho rozpočtu," uvádza sa v návrhu.

Novela má tiež zrušiť vo volebnej kampani tretie strany. "Tretie strany, ako osoby podporujúce program, činnosť a ciele politických strán neplnili cieľ, pre ktoré boli v tomto zákone zriadené. Vo volebnej súťaži slúžili ako prvok doplňujúci nedostatočné zdroje kandidujúceho subjektu, resp. napomáhajúci obchádzaním zákona prekračovať limity ustanovené pre kandidátov a politické strany," vysvetľujú predkladatelia.

Upraviť sa majú aj pokuty za neoprávnené vedenie volebnej kampane a za vedenie volebnej kampane v čase volebného moratória. Mali by sa zvýšiť. "Zároveň sa dopĺňa sankcia pre právnické osoby za porušenie volebného moratória, ktorá v zákone absentovala," uvádza sa v návrhu. Novela ďalej určuje tiež maximálnu sumu ročného členského príspevku, ktorú môže politická strana prijať od jedného člena. Novela hovorí o sume 10.000 eur.