< sekcia Slovensko

Žiaci dosiahli na písomných maturitách zo slovenčiny v priemere 50,7 %

Písomné maturity, ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Elektronická forma externej časti maturitnej skúšky sa konala v 113 školách, zúčastnilo sa jej 2250 žiakov, uviedol rezort školstva.

Bratislava 5. júna (TASR) - Externú časť maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019 absolvovalo v riadnom i náhradnom termíne 42.054 maturantov zo 704 škôl. V testoch zo slovenského jazyka a literatúry dosiahlo 38.719 študentov v priemere 50,7 percenta. Z matematiky písalo test 5296 maturantov, v priemere získali 51,6 percenta. O výsledkoch externej časti maturitnej skúšky informoval v stredu odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

"Elektronická forma externej časti maturitnej skúšky sa konala v 113 školách, zúčastnilo sa jej 2250 žiakov," uviedol rezort školstva.

Priemerná úspešnosť testu zo slovenského jazyka a literatúry bola 50,7 percenta. Žiaci, ktorí sa rozhodli pre papierovú formu testu, dosiahli v priemere úspešnosť 50,5 percenta a v elektronickej forme 54,5 percenta. "Po prvý raz boli všetky odpovede žiakov v teste centrálne vyhodnocované, čím bola zabezpečená maximálna objektívnosť hodnotenia," uviedlo ministerstvo školstva. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (62,9 percenta) v porovnaní so žiakmi stredných odborných škôl a konzervatórií (44,2 percenta). Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 percentám v riadnom termíne dosiahlo 5028 žiakov (13 percent maturantov).

V teste z maďarského jazyka a literatúry predstavovala priemerná úspešnosť 59,9 percenta. V teste zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským bola priemerná úspešnosť testu 52,8 percenta. Z ukrajinského jazyka a literatúry maturovalo 16 študentov, ktorí dosiahli v priemere úspešnosť 70,1 percenta.

Pri matematike bola priemerná úspešnosť testu 51,6 percenta, pričom žiaci, ktorí vypĺňali zadania v papierovej forme dosiahli priemernú úspešnosť 51 percent. V elektronickej forme testu to bolo 55,2 percenta.

Každý žiak povinne maturoval aj z cudzieho jazyka. Na výber mal zo šiestich rôznych cudzích jazykov. Najväčší záujem bol o anglický jazyk, a to na úrovni B1 (19.738 maturantov), pričom priemerná úspešnosť bola 51,2 percenta, na úrovni B2 to bolo 61,7 percenta. Na najvyššej úrovni C1, z ktorej maturovalo 1726 študentov, bol priemer 62,3 percenta.

Pri nemeckom jazyku na úrovni B1 predstavovala priemerná úspešnosť 39,2 percenta, na úrovni B2 53 percent. Úroveň C1 absolvovalo z nemeckého jazyka 168 študentov, v priemere dosiahli 59,1-percentnú úspešnosť.

Zo španielskeho jazyka sa maturovalo na úrovni B1 s priemernou úspešnosťou 73,3 percenta, na úrovni B2 bol priemer 66,7 percenta. Z ruského jazyka dosiahli maturanti na úrovni B1 priemerne 43,4 percenta, na úrovni B2 51,3 percenta a v C1 47,7 percenta.

Z taliančiny maturoval jeden študent na úrovni B1, ktorý mal 70-percentnú úspešnosť. Z francúzskeho jazyka dosiahli študenti na úrovni B2 priemernú úspešnosť 71,4 percenta. Test na úrovni B1 nebol v tomto školskom roku administrovaný.

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky bol od 12. do 15. marca. Výsledky škôl z externej časti maturitnej skúšky jednotlivých predmetov budú zverejnené na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.