ZÁZNAM:TK ministerky G.Matečnej ku Inštitútu pôdohospodárskej politiky

Pozrite si záznam.

,aktualizované 

G. Matečná: Podpora lokálnych výrobcov je prospešná pre všetkých

Dlhodobým cieľom, ako uviedla šéfka agrorezortu, je zvýšiť na pultoch podiel lokálnych producentov, pretože vedia priniesť čerstvé a chutné potraviny, ale aj tradičné špeciality.

ZÁZNAM: TK ministerky G. Matečnej a D. Batora

Pozrite si záznam.

,aktualizované 

Matečná: EÚ pri uzatváraní dohôd nesmie zabúdať na agrorezort

Matečná ocenila, že komisár pre poľnohospodárstvo ministrov ubezpečil, že eurokomisia obavy berie vážne a ubezpečil ich, že pri rokovaniach bude dbať na záujmy európskeho agrorezortu.

,aktualizované 

Matečná: Ministri agrorezortov EÚ ocenili spotrebiteľský summit

Ministerka spresnila, že význam bratislavského podujatia vyzdvihol aj komisár Hogan, ktorý dnes v mene exekutívy EÚ rokoval s ministrami.

Matečná chce celoeurópsku ochranu ornej pôdy pred výstavbou hál

Na riziká zmenšovania plôch poľnohospodársky využiteľnej pôdy vinou urbanizácie upozorňuje aj Kjótsky protokol. Práve úrodná pôda, dokáže okrem zásobovania potravinami viazať veľké množstvo CO2.

Princíp nedeliteľnosti spoločnej nehnuteľnosti by mala zmeniť novela

V mnohých prípadoch vznikli situácie, keď do okruhu spoluvlastníkov prenikli špekulatívni nadobúdatelia podielov a získavajú v spoločenstve výraznú prevahu alebo dokonca väčšinový podiel.

ZÁZNAM: TK ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej

Sledujte záznam z TK.

,aktualizované 

G. MATEČNÁ: Agrorezort bude podporovať slovenských výrobcov potravín

Uviedla to šéfka agrorezortu počas návštevy spoločnosti Minit v Dunajskej Strede. Zároveň ocenila jej aktivity a vyzdvihla skutočnosť, že zvyšujú zamestnanosť v regióne.

,aktualizované 

G. MATEČNÁ: Aj Slovensko má inovatívnych a úspešných výrobcov potravín

Matečná ocenila inovačné aktivity firmy McCarter, i skutočnosť, že pri výrobe využívajú ovocie a zeleninu prevažne od slovenských pestovateľov. Vyzdvihla, že investície smerujú prednostne do inovácií.