#návrh zákona

Podľa opozície trestá vláda občanov zavedením novej poistnej dane

Jednotná 8-% sadzba nahradí v súčasnosti platný poistný odvod. Dotknúť sa má všetkých produktov neživotného poistenia, s výnimkou povinného zmluvného poistenia vozidiel.

Úrad podpredsedu vlády by mohol poskytovať dotácie

Návrh ustanovuje účel, podmienky, rozsah a spôsob poskytovania dotácií v pôsobnosti úradu. Upravuje aj okruh žiadateľov, postup pri predkladaní žiadosti a spôsob poskytovania dotácií.

Europoslanci dali zelenú návrhu, ktorého cieľom je zníženie emisií CO2

Zákonodarcovia od členských štátov žiadajú zvýšenie absorpčnej kapacity lesov na ich území tak, aby sa dosiahol súlad s dlhodobým cieľom znižovania emisií CO2 do roku 2030.

IFP: Návrh na zmenu zdaňovania viacpodlažných stavieb bol správny

Skutočnou motiváciou pri zdaňovaní bývania je podľa Inštitútu finančnej politiky zdaniť majetok, nie veľkosť plochy, na ktorej stojí budova.

Prezident Thaci skúša transformovať bezpečnostné sily Kosova v armádu

Experti nemajú jednotný názor, či je zriadenie armády zvolenou cestou skutočne možné.

SaS chce sprísniť podmienky pre mimoriadne povýšenie vojakov v zálohe

Podľa návrhu bude možné vojaka v zálohe povyšovať v čase mieru len v rámci povolania na výkon mimoriadnej služby. Inak to bude možné, len ak je to nevyhnutné pre riadne plnenie úloh ozbrojených síl.

OĽaNO-NOVA chce výrazne zdaniť výsluhové dôchodky bývalých eštebákov

Poukazujú, že ak by návrh prešiel, Slovensko by sa pripojilo k iným krajinám, ktoré sa vyrovnali so svojou nedemokratickou minulosťou.

Nároky na odbornosť finančných sprostredkovateľov by sa mali zvýšiť

Cieľom právnej normy je aj zvýšenie transparentnosti a prehľadnosti nákladov finančných sprostredkovateľov spojených s poskytovaním finančných služieb.

Sme rodina chce rozšíriť poberanie príspevku za osobnú asistenciu

Poberať príspevok by mohla aj širšia rodina. To je cieľom návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Učitelia v rade školy by mali byť viac chránení, navrhuje V. Remišová

Remišová verí, že koalícia si novelu osvojí. Ako opozičná politička plánuje otvárať diskusiu o problémoch v školstve.