#schválenie

Predsedníctvo ČSSD schválilo kandidátov na ministrov

Rezort zahraničných vecí by strana napriek nesúhlasu prezidenta Miloša Zemana chcela zveriť europoslancovi Miroslavovi Pochemu.

Policajti dostanú výslovné oprávnenie kontrolovať mládež, či nepila

Nebude to však možné urobiť kedykoľvek, ale len v prípade, ak je dôvodné podozrenie.

Vláda schválila druhý balík na zlepšenie podnikateľského prostredia

Ministerstvo životného prostredia má zase pripraviť novelu o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, zjednodušiť sa má i proces posudzovania vplyvov na životné prostredie.

NRSR: Podmienky vývozu umeleckých predmetov budú presnejšie stanovené

Právna norma má zlepšiť podmienky ochrany hnuteľného kultúrneho dedičstva a zabezpečiť adekvátne odborné posúdenie predmetov kultúrnej hodnoty.

Plénum odobrilo správy bilancujúce zahraničnú politiku SR

Jednou z hlavných priorít slovenskej diplomacie na roky 2018 a 2019 bude predsedníctvo vo V4, ktoré Slovensko prevezme v júli tohto roka.

Plénum schválilo zákon na odbúranie administratívnej záťaže občanov

Cieľom zákona je zrušiť povinnosť úradov pýtať od občanov a podnikateľov výpis a odpis z registra trestov, ako aj výpisy z katastra nehnuteľností, obchodného registra a živnostenského registra.

Schválený zákon o zájazdoch má zabezpečiť vysokú ochranu cestujúcich

Podľa ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD) sa rezort týmto zákonom snaží v rámci cestovného ruchu viac chrániť cestujúcich a ľudí, ktorí majú záujem cestovať.

Slovensko vybuduje penzión pre vojnových veteránov

Penzión má byť umiestnený v niektorom z existujúcich rezortných zariadení. Fungovať by mal od začiatku roka 2021, pričom bude určený pre 20 až 30 veteránov.

Plénum NR SR schválilo návrh zákona o metrológii

Návrh upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy pre oblasť metrológie, zákonné meracie jednotky a ich používanie, členenie a používanie meradiel, národné etalóny a dohľad nad národnými etalónmi.

Stav núdze v elektroenergetike má komplexne vyriešiť novela zákona

Navrhované zmeny v zákone o energetike reflektujú dodatočné požiadavky Európskej komisie k transpozícii tretieho energetického balíčka a zabezpečenia súladu so smernicou Európskeho parlamentu.