#slovenčina

Most-Híd chce zmenu výučby slovenského jazyka na maďarských školách

Strana chce spolu s odborníkmi pripraviť novú metodiku. V súčasnosti už prebieha pilotné testovanie novej výučby na troch základných školách v prvom a piatom ročníku.

REPORTÁŽ: Viete, ktoré je najdlhšie slovenské slovo?

Nové slová pribúdajú do nášho jazyka vo všetkých možných oblastiach. Najviac sa to týka rôznych technických odborov a samozrejme počítačovej sféry.

V. BENKOVÁ: Napriek trendu európskosti nemožno zabúdať na rodný jazyk

Poetka so slovenskými koreňmi žije v Srbsku v Báčskom Petrovci, kde podľa nej nedochádza k potláčaniu národov. Tvrdí, Slováci sa naučili epickosti, oni zase prevzali trošku slovenskej lyrickosti.

Štúr do hláskoslovného systému nechcel pojať hlásku ľ, ani hlásku ä

Bratislavčania, a to aj tí, ktorí profesionálne narábajú s jazykom, "ľ" vo väčšine odmietajú používať, lebo v podvedomí majú zafixované, že prezrádza ich vidiecky a plebejský pôvod.

SNS: Rezort kultúry urobil len málo na podporu a ochranu slovenčiny

Všeobecný úpadok jazykovej kultúry aj vo verejnoprávnych médiách ja čoraz viditeľnejší, tvrdí podpredseda strany.

Zásadné pre kodifikáciu slovenčiny bolo ustanovenie spolku Tatrín

Je pravda, že ohľadne pravopisu sa Štúr troška pochytil s Hodžom pre ypsilon.

Hollý na D. Vode požehnal štúrovcom uzákonenie spisovnej slovenčiny

Genialita 28-ročného Ľudovíta Štúra sa prejavila aj v tom, že si v otázke uzákonenia spisovnej slovenčiny uvedomil vari najzávažnejšiu vec.

B. Bugár hovoril s ministrom školstva o zmene výučby slovenčiny

Pokiaľ sa nájde nová metodika výučby slovenčiny, mala by sa podľa Bugára skúšať v niekoľkých školách.

Kolískou spisovnej slovenčiny a pamätníkom jej zrodu je obec Hlboké

Schôdzka v Hlbokom bola rozhodujúcim medzníkom vo vývine nášho spisovného jazyka.

O podobe slovenčiny sa v roku 1851 hovorilo na Primaciálnom námestí

Miestom tejto pamätnej schôdzky je budova na Primaciálnom námestí, ktorá stojí hneď vedľa dnešnej budovy magistrátu nášho hlavného mesta.