< sekcia Trenčiansky kraj

V rámci dotačných schém rozdelí Trenčiansky kraj takmer 700.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

TSK v roku 2019 podporí aj zážitkové vzdelávanie na stredných školách sumou 100.000 eur.

Trenčín 2. januára (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) rozdelí v tomto roku prostredníctvom dotačných schém rekordných takmer 700.000 eur. O tretine sumy budú rozhodovať priamo obyvatelia kraja prostredníctvom participatívno-komunitného rozpočtu.

Ako informoval Ľubomír Bobák z komunikačného oddelenia Úradu TSK, dotačné schémy môžu aj v roku 2019 využiť občianske združenia, neziskové organizácie i komunity, ktoré pre obyvateľov kraja počas roka pripravia kultúrne, vzdelávacie alebo športové podujatia, akcie v oblasti sociálneho zabezpečenia alebo financie využijú napríklad na nákup krojov. V roku 2018 sa v rámci dotačných schém rozdelilo medzi žiadateľov takmer pol milióna eur. V nadchádzajúcom roku bude táto suma vyššia o viac ako 100.000 eur.

Na dotáciách rozdelí TSK v tomto roku 300.000 eur, žiadosti o finančný príspevok z Dotačného systému TSK je možné zasielať od 1. januára až do 30 apríla. Novinkou je odbyrokratizovanie a odbremenenie žiadateľov od predkladania výpisu z registra trestov. "K žiadosti už nebude potrebné podávať všetky doklady, stačiť bude len samotná žiadosť a čestné vyhlásenie. Až po schválení žiadosti bude žiadateľ vyzvaný, aby predložil doklady potrebné na uzatvorenie zmluvy. V prípade neschválenia žiadosti o dotáciu tak žiadateľovi o dotáciu odpadnú náklady na zabezpečenie potrebných dokladov," informoval predseda TSK Jaroslav Baška.

Tretí rok fungovania odštartuje participatívno-komunitný rozpočet TSK s objemom 200.000 eur, čo je dvojnásobok sumy z minulého roku. Žiadatelia, ktorými môžu byť jednotlivci, skupiny, školy, mestá, obce či organizácie sídliace a pôsobiace v Trenčianskom kraji, môžu svoje projekty predkladať od 1. januára až do konca marca. Maximálna výška jedného podporeného projektu je 2200 eur.

TSK v roku 2019 podporí aj zážitkové vzdelávanie na stredných školách sumou 100.000 eur. Stredné školy v Trenčianskom kraji budú môcť požiadať o finančnú podporu v rámci obohatenia štandardného vyučovacieho procesu. Financie majú pomôcť školám pri organizácii poznávacích zájazdov či rôznych náučných podujatí.

"Maximálna výška účelových finančných prostriedkov na organizáciu jednej akcie predstavuje sumu 500 eur, pričom ten istý žiadateľ môže zrealizovať najviac dve akcie. To isté platí aj pri návšteve kultúrnej inštitúcie alebo podujatia, pričom v tomto prípade je možné požiadať o dotáciu vo výške 700 eur," informovala vedúca odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková.