< sekcia Banskobystrický kraj

Na opravu Červenej studne v Banskej Štiavnici pôjde 26-tisíc eur

Prvoradou úlohou bude odstrániť z dna Červenej studne bahno a nánosy sedimentov.

Banská Štiavnica 7. marca (TASR) - Vodnú nádrž Červená studňa čaká v najbližšom období rekonštrukcia. Mesto Banská Štiavnica sa ju aj s dvoma ďalšími historickými tajchami rozhodlo predať Slovenskému vodohospodárskemu podniku (SVP), š. p., Banská Štiavnica. Vodohospodári na jej opravu plánujú v najbližšom období vyčleniť 26.000 eur.

Mesto predaj vodných diel Komorovské a Červená studňa odôvodňuje najmä tým, že nemá odborné personálne ani finančné zabezpečenie na ich údržbu a obnovu. Zároveň však chce, aby sa tieto významné historické vodné diela zachovali aj pre budúce generácie. Preto sa obrátilo na vodohospodárov, ktorí majú v tejto oblasti lepšie podmienky a najmä skúsenosti.

"Červená studňa má 260 rokov. Do prevádzky bolo toto jazero uvedené v roku 1754, pričom nebolo nikdy rekonštruované a v súčasnosti je vo veľmi zanedbanom stave," podotkol hovorca SVP Ľuboš Krno. SVP po zániku Rudných baní prevzal doteraz do svojej správy 20 historických vodných diel, z ktorých už zrekonštruoval desať. V budúcnosti sa chcú vodohospodári pustiť aj do riešenia komorovských tajchov, avšak v súčasnosti bude prioritou práve Červená studňa.

Prvoradou úlohou bude podľa Krna odstrániť z dna Červenej studne bahno a nánosy sedimentov. "Odhadujeme, že odstrániť bude treba okolo 1200 až 1300 metrov kubických sedimentov," podotkol s tým, že sa tak zníži dno nádrže približne o meter, pričom sa musia dostať až na pätu hrádze k výpustným ventilom, ktoré sú prakticky nefunkčné.

Po prečerpaní vody bude nasledovať rozsiahly odborný prieskum, ktorý by mal určiť poškodenia. "V rámci opráv a údržby bude potrebné ešte odstrániť aj nežiaduce náletové dreviny, predovšetkým smreky a borovice, a to tak zo vzdušnej, ako aj návodnej strany hrádze, pretože koreňový systém na konzistenciu a kompaktnosť zemnej hrádze môže pôsobiť deštruktívne," zhodnotil Krno.

K výrubu 88 stromov však podľa jeho slov dôjde až v ďalšom mimovegetačnom období, teda najskôr v októbri - novembri tohto roka. Potom sa bude dať podľa Krna spraviť samotný projekt rekonštrukcie tajchu, aby bol schopný prevádzky a aby korešpondoval s ostatnými tajchami.

"Budeme musieť sfunkčniť dnové výpusty a na korune hrádze nanovo postaviť manipulačný objekt, tzv. mnícha, lomovým kameňom spevniť návodnú stranu hrádze, vybudovať bezpečnostné priepady, osadiť do hrádze pozorovacie sondy, upraviť korunu hrádze a zatrávniť ju," vymenoval hovorca vodohospodárov.

Červená studňa sa nachádza v nadmorskej výške 790 metrov nad morom a je druhým najvyššie položeným jazerom zo štiavnických tajchov. Nachádza sa na rozvodnici povodia Hrona a Ipľa, v sedle Červená studňa v Štiavnických vrchoch, ktoré je aj vďaka turistickým trasám a bežkárskym tratiam vyhľadávanou lokalitou.