Lesopark v Lučenci

Lesopark v LučenciLesopark v LučenciLesopark v LučenciLesopark v LučenciLesopark v Lučenci

Lesopark v Lučenci

V mestskom lesoparku v Lučenci majú nových zvieracích obyvateľov. V minulosti bol atrakciou zvieracieho kútika v somár domáci. Tomu však po čase začal prekážať hluk ľudí, preto ho vymenili za ovce skrutkorohé.