< sekcia Prešovský kraj

Prešovský kraj zmodernizoval verejné osvetlenie za štyri milióny eur

Ilustračné foto Foto: TASR/Eduard Fašung

Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov bude v Prešovskom kraji pokračovať.

Prešov 27. marca (TASR) – Osem samospráv v Prešovskom kraji v minulom roku vďaka projektu ELENA zmodernizovalo verejné osvetlenie, čo im prinieslo výraznú úsporu energie a zníženie emisií CO2. Technickú pomoc im poskytla implementačná jednotka ELENA (European Local Energy Assistance) Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Informovala o tom hovorkyňa kraja Veronika Fitzeková.

Celková investícia na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v minulom roku presiahla štyri milióny eur, z toho nenávratný finančný príspevok (NFP) zo štrukturálnych fondov Európskej únie dosiahol 3,8 milióna eur. V Bardejove, Bzenove, Lipanoch, Prešove, Spišskom Podhradí, Starej Ľubovni, Stropkove a vo Veľkom Šariši samosprávy vymenili a doplnili spolu 4990 svietidiel. Najväčší projekt s rozpočtom 760.000 eur realizovalo krajské mesto. Výmena 1170 svietidiel priniesla Prešovu úsporu takmer 920 megawatthodín (MWh) ročne a zníženie emisií CO2 o 64 ton. Finančne druhý najnáročnejší projekt prebiehal v Stropkove. Rozpočet predstavoval vyše 700.000 eur, pričom tu vymenili 952 svietidiel.

Implementačná jednotka ELENA zúčastneným samosprávam vypracovala svetelno-technické štúdie a podklady na žiadosti o NFP. „Počas implementácie projektov sme samosprávam poskytovali súčinnosť pri administratívnych úkonoch a procese verejného obstarávania,“ uviedol vedúci implementačnej jednotky Karel Hirman.

Zatiaľ posledným realizovaným projektom s účasťou ELENA je projekt v Stropkove, ktorý zahŕňa tri objekty – základnú školu, plaváreň pri základnej škole a materskú školu. Celková výška investície dosahuje 507.000 eur, úspora energie predstavuje 754 MWh ročne a zníženie emisií CO2 o 130 ton. Ako doplnil Hirman, v tomto prípade mesto nečerpalo európske zdroje. „Ide o financovanie prostredníctvom EPC projektu, kde sa majiteľ zaviazal poskytnúť koncesionárovi odplatu, ktorá zodpovedá podielu na finančných úsporách dosiahnutých poskytnutými energetickými službami.“

Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov bude v Prešovskom kraji pokračovať. V januári priamo v spolupráci s ELENA bolo podaných osem projektov na obnovu verejných budov v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Sú medzi nimi Základná umelecká škola v Lipanoch, materská škola v Stropkove, stredná odborná škola v Sabinove, školský internát v Poprade, gymnázium a stredná odborná škola vo Vranove nad Topľou, internát pri Strednej priemyselnej škole v Bardejove, Hvezdáreň a planetárium v Prešove a administratívna budova Bardejovského podniku služieb. Predbežný rozpočet na uvedených osem projektov presahuje štyri milióny eur. Ďalšie projekty podali samotné mestá a obce na základe technických podkladov vypracovaných v priebehu roka 2015 v spolupráci s ELENA. Cieľom je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Ďalšie projekty boli podané v rámci druhého kola výzvy 15. marca. „Sú medzi nimi tri budovy Správy ciest PSK v Medzilaborciach, Stakčíne a Bardejove. A dva objekty miest - v Bardejove (mestský úrad) a v Starej Ľubovni (základná umelecká škola),” skompletizoval zoznam Karel Hirman.

ELENA je nástroj Európskej investičnej banky financovaný Európskou úniou. Investičný program je zameraný na zníženie energetickej náročnosti. Technickú pomoc implementačnej jednotky získal Prešovský samosprávny kraj koncom roku 2014, kedy podpísal zmluvu s Európskou investičnou bankou. Do troch rokov má kraj a 14 zapojených samospráv v regióne využiť prostriedky vo výške 1,2 milióna eur na štúdie, energetické audity a iné aktivity.