< sekcia Regióny

Súd rozhodol o neplatnosti zmluvy medzi Košicami a EEI

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Mesto a súkromná spoločnosť sa sporia o prevádzkovanie parkovacích miest.

Košice 16. októbra (TASR) – O neplatnosti nájomnej zmluvy o parkovaní z roku 2012 medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI rozhodol v stredu Okresný súd Košice I. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke s tým, že podľa medzitýmneho rozsudku „nájomný vzťah nie je“. Parkovacia spoločnosť vyjadrila pochybnosti o zákonnosti súdneho konania. Rozsudok ešte nie je právoplatný.

Podľa magistrátu prvostupňový súd zamietol návrh parkovacej spoločnosti EEI na prerušenie konania a zároveň vyhovel návrhu právnych zástupcov mesta. „Okresný súd sa priklonil k právnemu názoru mesta Košice a rozhodol o neplatnosti nájomnej zmluvy vrátane dodatku č. 2. O ďalších sporných otázkach (o vyprataní dotknutých mestských pozemkov, respektíve o finančnej náhrade) bude súd rozhodovať až po nadobudnutí právoplatnosti medzitýmneho rozsudku,“ uvádza mesto s tým, že rozhodnutie by mu malo byť doručené do 30 dní. Následne sa účastníci konania môžu odvolať.

„Nielen my, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, viacero právnych autorít na Slovensku, ale aj súd sa stotožnil s tým, že nájomná zmluva s EEI je neplatná. To dokazuje správnosť nášho rozhodnutia, keď sme začiatkom roka prebrali parkovací systém v meste a podnikli odvtedy aj viacero dôležitých krokov, aby mohol začať fungovať,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček.

Spoločnosť EEI je z vyneseného rozsudku prekvapená. „Súd nám, z nepochopiteľných dôvodov, vyjadrenie mesta Košice z augusta 2019 doručil až minulý týždeň v piatok. Našou odpoveďou k tomuto vyjadreniu, ktoré sme doručili na pojednávaní, sa sudca už fakticky nezaoberal. Uvedený postup vzbudzuje pochybnosti o zákonnosti súdneho konania,“ uvádza vo svojom stanovisku s tým, že medzitýmny rozsudok sudca na pojednávaní nijako neodôvodnil. Podľa vlastných slov, aby sa firma mohla kvalifikovane vyjadriť k argumentom, o ktoré sa súd opiera, počká si na písomné vyhotovenie rozsudku. „Napriek tomu sa domnievame, že existujú viaceré hmotnoprávne dôvody a procesné pochybenia odôvodňujúce podanie odvolania. V každom prípade ide len o prvostupňové rozhodnutie, ktoré nenadobudne právoplatnosť, lebo bude podrobené preskúmaniu krajským súdom. Naďalej sme presvedčení, že nájomná zmluva je platná,“ dodala EEI.

Mesto a súkromná spoločnosť sa sporia o prevádzkovanie parkovacích miest. Košice prijali všeobecne záväzné nariadenie, podľa ktorého sa od 1. januára stali výlučným prevádzkovateľom parkovacích miest v zóne plateného parkovania. EEI, naopak, argumentovalo nájomnou zmluvou s mestom z roku 2012, podľa ktorej mala byť ich prevádzkovateľom do roku 2022. Obe strany sa obrátili na súd.